TIFR Alumni Association
Tata Institute of Fundamental Research
Homi Bhabha Road, Colaba, Mumbai, PIN: 400 005, INDIA

Telephone: 091 22 2280 4545 extension 2669 (Ms. P. Rodrigues)
FAX: 091 22 22804610; 091 22 22804611; E MAIL: alumni@tifr.res.in
URL: http://www.tifr.res.in/~alumni/Alumni_main.html

List of registered members as on 20th June 2003

Members outside the TIFR campuses
Name       Membership Number

 

Members in the TIFR campuses
Name      Membership Number

Shashikant Acharya                   176 

K.C. Anand                                  35

Srinivasan Anand                       209

Balkrishna N. Apte                    175  

Prakash R.Apte                          108

G. Archana                                 179

Kavita Arora                              186

Karamjeet Arya                         166

C. V. K. Baba                              70

P. Babu                                        96

Rohini Balakrishnan                 185

R. Balasubramanian                  225

Sarbani Basu                             212 

Biswarup Banerjee                       95

Sonali Banerjee                          110

B.L. Bhargava                           202

Enakshi Bhattacharya               204

Mrinal Kanti Bhattacharyya     142

S. K. Bhattacharjee                     36

Sukumar Biswas                           34

Jasbir Singh Chahal                  211

Tirtha Chakrabarty                    182

A. M. Chandorkar                       16

Girish Chandra                          194

Mehesh Chandran                       69

S Chandrasekhar                       205

K.S. Chandrasekharan                 60

Vyjayanthi Chari                           31

S.M. Chitre                               73

Jyoti N. Chordia                       30

R. Cowsik                                 77 

R.C.Cowsik                            160

Shashi V. Damle                    168

M. R. Das                               217

Tapan K. Das                         187

Mahananda Dasgupta              71

Patrick Dasgupta                    213

Justin R. David              41

Sudip K. Deb                         128

Sunita M. Desousa                 174 

Gulab Chand Dewangan        229

P.P. Divakaran                       190

Sheela U. Donde                    171 

A.D. Gangal                             59

P. Ganguli                                  07

S. N. Ganguli                           76

Dipan Ghosh                           04

Swarna Kanti Ghosh               24

A. Venu Gopal             48

T.V. Gopal                             115

Subhendu Guha                        52

S.K. Gupta                               05

Avtar K. Handa                      162

Jayaveer Dattatrey Isloor      228

P.K. Iyengar                            27

K.V.K. Iyengar                       131

Sudhanshu S. Jha                   198

Mohan Lal Jhingan                   148

Avinash Vishnu Joshi            216

D.M. Kale                               154

Ashish Karnik                        103

S.R. Kasturi                            200

Ajit K. Kembhavi                      78

Pushpa Khare                         222

Gopal Krishna                        139

Vidhya Krishnamurthy          114

Shrawan Kumar                     104

G. Naresh Kumar                   178

S. Kumaresan                          153

R.U. Kundapurkar                  132

P.J. Lavakare                          130

Daksh Lohiya                         167

Subramony Mahadevan          210

Anil Maheshwari                      98

P.K. Maitra                                23     

Haripada Maity                         15

Satya N. Majumdar                   94

J. Manjrekar                             180

Mangala V. Manohar                 145

V.R. Marathe                             75

Alka Mehta                                61

Samaresh Mitra                        230

Gautam Mukhopadhyay           143

Amitabha Mukherjee                214

N. Mukunda                              197

Manu Multani                             09

Vasant Kuma Nagulapalli         192

Sachindranatha Naik                 231

N. Nambudripad                          66

S. Naranan                                134  

M.S. Narasimhan                      126

V.S. Narasimham                     42

J.V. Narlikar                                26

Rangnath R. Navalgund             119  

Kesav Vithal Nori                      124  

T. Padmanabhan                        125

Yash Pal                                     170 

Kuldip K. Paliwal                        111  

Sudhakar Panda                            43  

L.K. Pandit                                 226

P.N. Pandita                               165

S.B. Patel                                     47

N.G. Patil                                    161

R.N. Pinto                                    83

M.V. Pitke                                    67

Gopal Prasad                              102

Nandakumar Raja                         25

A. K. Rajarajan                            113

U.T. Raheja                                 221

Rama                                             12

R.Ramachandran                         172

Ramakrishnan T. Ramadas          218

P.V. Ramanamurthy                       91

S.S. Ramani                                    58

Raja Ramanna                                 64

Vivek V. Rane                               169

S. Rangarajan                                 193

T.N. Rengarajan                              86  

Manga Venkata Srinivasa Rao         22

PVS Rao                                         127

A. Ravi Prakash Rau                      164

Asim Kumar Ray                               54  

Pratap Raychaudhuri                        146  

Amit Roy                                       112 

Kailash C. Rustagi                              10  

Satyajit Saha                                     79  

Sarata C. Sahu                                223

Vishwas Sarangdhar                         97

Shampa Sarkar                                195

Alfica Sehgal                                  183 

Ashoke Sen                                     220

T.R. Seshadri                                  163

C.S. Seshari                                     224

Gyrumuthy D. Shankaranarayana   189

Dinesh Sharma                                  02

R.P. Sharma                                      81  

Prajval Shastri                                   14

B.S. Shastry                                     133

Gurinder Pal Singh                             116

Jyoti Singh                                           89

Narendra K. Singh                            129

R. N. Singh                                        99  

Subhash Singh                                 149

Vijay Singh                                      206

Anindya Sinha                                 199

Pratima Sinha                                   181

K. Sivaprasad                                     11

B.V. Sreekantan                                  02

Radha Srinivasan                             150

Atul Srivastava                                 109

S.P. Srivastava                                  101

R. Srivastsan                                       82

B. Subbarao                                       151  

S. Subramanian                                 203

P.N. Tandon                                        90

Shyam N. Tandon                               20

C.V. Tomy                                           37

Ashwin A. Tulapurkar                      196

B.M. Udgaonkar                                 93

Arun M. Umarji                                152 

Sankagiri Umasankar                          57

M.S. Vardya                                        92  

B. Venkataraman                                117  

G. Venkatesh                                     191

Sanjeev K. Waghmare                        72 

Urjit A. Yagnik                         38  

Surerkha Zingde                                 105

 

 

B.S.  Acharya                         21

Shashikant Acharya             176

S.C. Agarkar                          19

P. C. Agrawal                         13

S. Ananthakrishnan              138

P. N. Bhat                             157

Arnab Bhattacharya              215

S.M. Bhatwadekar                208

Varsha R.Chitnis                   106

D.K. Daftary                            74

Jacinta S.D'Souza                  184  

Sudesh K. Dhar                         8  

Shashikant R. Dugad               46  

Rajiv V. Gavai               33

Sandip Ghosh                         173

Subir Ghosh                              17  

Swarna Kanti Ghosh                24 

Girjesh Govil                         147 

A.K. Grover                             53

Sunil Gupta                                83

R.V. Hosur                               40

H.C. Jain                                   44  

Gotam K. Jarori                       80

Gopal Krishna                       139  

N. Krishnan                           144

Vasant Krishna Kulkarni       140

Kallol Mukerjee                     159 

Arvind Kumar                          18  

M.B. Kurup                              49

R.K. Manchanda                    118  

Kajari Mazumdar                    56  

Shyamalava Mazumdar 51  

Gagan Bihari Mohanty         188

Naba K. Mondal                      45

Kallol Mukerjee                    159

R. Nagarajan                         158

Vandana Nanal             63

K.L. Narasimhan                   177 

Nitin Nitsure                            123  

Dilip Pal                                 227

Paritosh Kulin Pandya           100

R. Parimala                            122  

Paul Shashi D.                         62  

N. Periaswamy              39

B.S. Prabhananda                     28  

S.S. Prabhu                               55

Dipendra Prasad                     201

Jayashree Ramadas                219

S. Ramakrishnan                        68  

A. Pramesh Rao                     137

Ravi Rao                                   65  

Veronica Rodrigues                 85

D.P. Roy                                  01

Probir Roy                             207       

D.J. Saikia                             135  

E.V. Sampathkumaran  32  

Shobhana Sharma                     03  

Tarlok Nath Shorey               121  

Kulinder Pal Singh                  50  

R.K. Singh                             141  

T.P.Singh                                  88

Navin Singhi                            87 

Govind Swarup                      136

M.N. Vahia                              06

R.P. Verma                            107