Research Scholars

  1. Pl add 2278 to extension number if calling from outside.
  2. Pl add @tifr.res.in to all email addresses.
 

Name Lab Extension Thesis Advisor Email
Ajith Ravishankar C-225 2633 A Venugopal ajithpr
Datta Biswajit C-234 2829 biswajit.datta
Dibyendu Bala C-342 2633 dibyendu.bala
Emroj Hossain D-421 2856 emroj.hossain
Ganguly Somesh CG-30 2448 Pratap Raychaudhuri someshcg
Ganguly Rini CG-24 2475 Pratap Raychaudhuri rini.ganguly
Grover Sameer CG-29 2796 Mandar Deshmukh sgrover
John Mathew CG-29 2796 Mandar Deshmukh jomathew
Jothishwaran c A W-105 2477 R Vijayaraghavan
Khadiza Ali W-131 2256 Kaloboran Maiti khadiza
Kundu Suman W-105 2477 R Vijayaraghavan suman.kundu
Maliakkal Carina WG-05 2517 Arnab Bhattacharya carina
Maurya Arvind AB-81 2438 Sudesh Dhar / Thamizhavel arvindmaurya
Nayak Banoj Kumar W-102 2098 banoj.nayak
Piu rajak D-421 2856 Somnath Bhattacharyya piu.rajak
Roy Indranil W-131 2261 indranil.roy
Roy Tanay D-421 2856 Vijayraghavan roytanay
Saigal Nihit W-131 2852 Sandip Ghosh nihit
Sarkar Subhrangsu AB-93 2446 Pushan Ayyub subhrangsu
Shukla Omprakash CG-35 2410 S Ramkrishnan omprakashshukla
Sumeru Hazra W-131 2261 sumeru.hazra
Venkata Jayasurya C-225 2633 A Venugopal jayasurya
Soummen Das soummen.das
Harsh Jain
Vishwas Jindal vishwas.jindal
Supriya Mandal supriya.mandal
R P Pandeya rppandeya@gm
Arindam Pramanik arindam.pramanik