Deemed University: Subject Boards

BIOLOGY

Upinder Bhalla-Convener

Uma Ramakrishnan

Mukund Thattai

Jayshree Ratnam

Shobhona Sharma

Shubha Tole

Sandhya Koushika

Sreelaja Nair

Aprotim Majumdar

CHEMISTRY

Ranjan Das-Convener

A. Sri. Rama Koti

Deepa Khushalani

P. K. Madhu

Ankona Datta

Ravi Venkataramani

Ankul Jana (TCIS)

Bhaswati Mookerjea (SBP)

 

 

COMPUTER & SYSTEMS

SCIENCES

Sandeep Juneja - Acting Convener

Paritosh Pandya

Prahladh Harsha

T. Kavitha

Rahul Vaze

Arkadev Chattopadyay

Vinod Prabhakaran

 

MATHEMATICS

Nitin Nitsure-Convener

Siddhartha Bhattacharya

Anish Ghosh

Sandeep Varma

Amitava Bhattacharya

G. D. Veerappa Gowda

Ritabrata Munshi

K. Sandeep

Amit Apte (ICTS)

PHYSICS

Sreerup Raychaudhuri-Convener

D. K. Ojha

Pushan Ayyub

Sudeshana Banerjee

S. N. Mishra

R. V. Gavai

J. N. Chengalur

Gobinda Majumder

Bhaswati Mookherjea

Vaibhav Prabhudesai

R. Vijayaraghavan

Saumen Datta

Manoranjan Guchait

Abhishek Dhar (ICTS)

Rama Govindarajan (TCIS)

Deepa Khushalani (CSB)

SCIENCE EDUCATION

K. Subramanian Convener

Sugra I. Chunawala

Savita Ladage

G. Nagarjuna

Anwesh Mazumder

 

 

Updated August 30, 2016