AHMEDABAD CHAPTER
Ref No. Name
AHM/LM/ 110Prof. Sahai Baldev
AHM/LM/ 659Prof. Mehta Madhukar
AHM/LM/ 719Dr. Jani K G
AHM/LM/ 768Prof. Rastogi R G
AHM/LM/ 769Dr. Satya Prakash
AHM/LM/ 770Dr. Rao Ravipati Raghav
AHM/LM/ 771Dr. Bhavsar P D
AHM/LM/ 774Prof. Bhonsle Rajaram V
AHM/LM/ 776Dr. Das Anath Chandra
AHM/LM/ 777Dr. Sundaram A K
AHM/LM/ 779Dr. Kulkarni P V
AHM/LM/ 781Prof. Pandya S P
AHM/LM/ 1392Prof. Shah H K
AHM/LM/ 1702Dr. Desai J N
AHM/LM/ 1704Dr. Parikh J C
AHM/LM/ 1709Shri. Bhatt V B
AHM/LM/ 1710Shri. Balsara E M
AHM/LM/ 1735Shri. Pisharoty P R
AHM/LM/ 2353Dr. Varma R K
AHM/LM/ 2683Prof. Sen Abhijit
AHM/LM/ 3271Dr. Subramanian G
AHM/LM/ 3272Prof. Buti B
AHM/LM/ 3770Dr. Somayajulu B L K
AHM/LM/ 3783Prof. Bhandari N
AHM/LM/ 3784Dr. Alurkar S K
AHM/LM/ 3785Dr. Chandari Bhiba
AHM/LM/ 4619Dr. Bhattacharjee P K
AHM/LM/ 5771Prof. Verma S D
AHM/LM/ 5797Prof. Pandya N V
AHM/LM/ 6394Shri. Dave S G
AHM/LM/ 7927Shri. Thakore Suresh Rasi
AHM/LM/ 7931Dr. Patel Narendra Laxmidas
AHM/LM/ 7932Dr. Belani Mahendra M
AHM/LM/ 7973Shri. Kotak M D
AHM/LM/ 7974Shri. Mehta Dilip
AHM/LM/ 7992Dr. Patel Sushrut M
AHM/LM/ 9121Dr. Agarwal G S
AHM/LM/ 9918Dr. Sinha R P
AHM/LM/ 9920Prof. Patel P C
AHM/LM/ 9921Shri. Raghani D V
AHM/LM/ 9922Dr. Angreji P D
AHM/LM/ 9923Dr. Goswami J N
AHM/LM/ 9925Dr. Kota V K B
AHM/LM/ 9926Dr. Prasanna A R
AHM/LM/ 9927Dr. Vats Hari Om
AHM/LM/ 9929Dr. Sharma A S
AHM/LM/ 9930Dr. Venkataramani N
AHM/LM/ 10173Dr. Ashok N M
AHM/LM/ 10174Prof. Chandra Sekhar T
AHM/LM/ 10175Prof. Shyam Lal
AHM/LM/ 10211Prof. Kiran Singh Baliyan
AHM/LM/ 10407Dr. Joshi U C
AHM/LM/ 10408Prof. Subbaraya B H
AHM/LM/ 10409Dr. Patel V P
AHM/LM/ 10410Dr. Jayaraman A
AHM/LM/ 10411Dr. Vaidya D B
AHM/LM/ 10412Dr. M S Narayanan
AHM/LM/ 10413Prof. Deshpande M R
AHM/LM/ 10432Prof. Rindani S D
AHM/LM/ 10536Dr. Pandey P C
AHM/LM/ 10537Dr. Pathak P N
AHM/LM/ 10538Dr. Joshi P C
AHM/LM/ 10540Dr. Srinivasan M R
AHM/LM/ 10541Dr. Agarwal V K
AHM/LM/ 10542Dr. Sujit Kumar Basu
AHM/LM/ 10543Dr. Abhijit Sarkar
AHM/LM/ 10854Shri. Narasimhan N
AHM/LM/ 11334Prof. Gohil
AHM/LM/ 11335Dr. Chandra H
AHM/LM/ 11336Dr. Bhattacharya S K
AHM/LM/ 11337Dr. Sarin M M
AHM/LM/ 11338Dr. Gautam C Sethia
AHM/LM/ 11339Dr. Sinha H S S
AHM/LM/ 11340Dr. Vyas N K
AHM/LM/ 11341Dr. Mohan M
AHM/LM/ 11342Dr. Ramarao N R
AHM/LM/ 11343Dr. Khekale P V
AHM/LM/ 11344Shri. Ram T V S
AHM/LM/ 11345Shri. Vasantha Kumar N G
AHM/LM/ 11346Ms. Rashmi Sharma
AHM/LM/ 11347Dr. Gairola R M
AHM/LM/ 11348Shri. Manish Naja
AHM/LM/ 11349Dr. Prakash W J
AHM/LM/ 11350Dr. Gupta S K
AHM/LM/ 11351Shri. Kasture S V
AHM/LM/ 11352Dr. Sekar R
AHM/LM/ 11353Dr. Navalgund R R
AHM/LM/ 11495Shri. Aloke Kumar Mathur
AHM/LM/ 11496Shri. Baby Simon
AHM/LM/ 11497Shri. Pradeep K Thapliyal
AHM/LM/ 11498Prof. Anandarao B G
AHM/LM/ 11499Dr. Trivedi J R
AHM/LM/ 12175Dr. Padmanabh D Lele
AHM/LM/ 12298Dr. Thomas Mathew
AHM/LM/ 12474Dr. Ravishankar Chanilal Harani
AHM/LM/ 12678Ms. Vaishali Bansilal Bhavsar
AHM/LM/ 12707Ms. Bhoomi K Mehta
AHM/LM/ 12727Mr. Chintan B Patel
AHM/LM/ 12732Shri. Durga Prasad Karanam
AHM/LM/ 12733Shri. Dipak Kumar Panda
AHM/LM/ 12773Dr. Iyyer Sunder B
AHM/LM/ 12976Shri. Rajesh T A
AHM/LM/ 13179Dr. Arko Roy
AHM/LM/ 13182Dr. Angom Dilipkumar Singh
2018, IPA