NAGPUR CHAPTER
Ref No. Name
NAG/LM/ 94Dr. Deshmukh B T
NAG/LM/ 1410Prof. Kher V G
NAG/LM/ 1651Prof. Khandekar P V
NAG/LM/ 1652Dr. Korde M S
NAG/LM/ 1657Prof. Patki B A
NAG/LM/ 1665Dr. Deshmukh P C
NAG/LM/ 1666Dr. Khare P L
NAG/LM/ 1667Shri. Kondwar V K
NAG/LM/ 1669Dr. Navneeth G N
NAG/LM/ 1671Dr. Rajagopalan S
NAG/LM/ 1672Dr. Vilas B Sapre
NAG/LM/ 1678Dr. Kathpatal A G
NAG/LM/ 1690Shri. Bade V D
NAG/LM/ 2660Dr. Pande D R
NAG/LM/ 2661Shri. Khilnani P S
NAG/LM/ 2662Shri. Reddy S
NAG/LM/ 2665Dr. Kshirsagar P G
NAG/LM/ 2667Shri. Athalye S Y
NAG/LM/ 5205Dr. Deshpande D A
NAG/LM/ 6202Shri. Bangale D K
NAG/LM/ 9903Dr. Avadhani G S
NAG/LM/ 9904Dr. Bharhate A V
NAG/LM/ 9905Dr. Deshpande Sunil D
NAG/LM/ 9906Dr. Achyut P Deshpande
NAG/LM/ 9907Prof. Vilas K Deshpande
NAG/LM/ 9909Dr. K B Ghormare
NAG/LM/ 9910Shri. Hatwalne U V
NAG/LM/ 9911Dr. (Ms) Kamal Singh
NAG/LM/ 9912Dr. Kulkarni D K
NAG/LM/ 9913Dr. Moharil S V
NAG/LM/ 9914Dr. (Mrs) Muley K V
NAG/LM/ 9915Dr. Omanwar S K
NAG/LM/ 9916Dr. Pode R N
NAG/LM/ 9917Dr. Sahasrabudhe G G
NAG/LM/ 10161Shri. Tabhane V A
NAG/LM/ 10165Shri. Bhagdi R S
NAG/LM/ 10166Shri. Manmode S V
NAG/LM/ 10370Shri. Bagchi S D
NAG/LM/ 10371Shri. Tiwari S A
NAG/LM/ 10523Dr. Johrapurkar D N
NAG/LM/ 10524Shri. Borkar P D
NAG/LM/ 10923Shri. Umesh Kumar Rustagi
NAG/LM/ 11149Shri. Subhabrata Datta
NAG/LM/ 11150Dr. Apte M Y
NAG/LM/ 11151Shri. Tekade U S
NAG/LM/ 11676Dr. Satish Jagannath Sharma
NAG/LM/ 11677Shri. Bhagwat Nattuji Mahalley
NAG/LM/ 11679Shri. Ashok Marotrao Band
NAG/LM/ 11711Mrs. Vandana R Kharabe
NAG/LM/ 11712Dr. Sanjay J Dhoble
NAG/LM/ 11863Shri. Pavan Kumar M
NAG/LM/ 11934Dr. Shyamsunder S Bhoga
NAG/LM/ 11935Mrs. Bhavana P Butey
NAG/LM/ 11936Mrs. Rajashree S Anwane
NAG/LM/ 12074Ms. Nikita K Daga
NAG/LM/ 12088Mrs. Manda B Mahalley
NAG/LM/ 12167Shri. Halim Sagir Ahamad
NAG/LM/ 12236Dr. Omprakash Pandurang Chimankar
NAG/LM/ 12302Smt. Vaishali Vijay Soman
NAG/LM/ 12435Mrs. Vijaya Devendra Raut
NAG/LM/ 12443Dr. Shilpa Atul Pande
NAG/LM/ 12708Ms. Anuradha Ramesh Poddar
NAG/LM/ 12709Mr. Vishwajit M Pendsey
NAG/LM/ 12806Shri. Sudhir P Dange
NAG/LM/ 12973Dr. Bhimsen Hargovind Ghiya
2018, IPA