BARODA CHAPTER
Ref No. Name
BAR/LM/ 324Dr. Shah S K
BAR/LM/ 332Shri. Prasad L H H
BAR/LM/ 334Dr. Shah M S
BAR/LM/ 357Dr. Pandya J R
BAR/LM/ 358Dr. Dixit A D
BAR/LM/ 363Dr. Deshpande P W
BAR/LM/ 3763Dr. Dhake K P
BAR/LM/ 3765Dr. Bhagat W P
BAR/LM/ 6403Dr. Patil D P
BAR/LM/ 7510Dr. Pothbare V N
BAR/LM/ 9293Dr. Hemchandra K Mahajan
BAR/LM/ 9628Prof. Singh G S
BAR/LM/ 9976Prof. Joshi T R
BAR/LM/ 9977Dr. (Mrs) Kulkarni P P
BAR/LM/ 9978Dr. Shah R T
BAR/LM/ 9979Dr. Shah A J
BAR/LM/ 10117Dr. Rao K V
BAR/LM/ 10146Dr. Girish R Pandya
BAR/LM/ 10147Dr. Murthy K V R
BAR/LM/ 10148Dr. Srinivas M
BAR/LM/ 10149Dr. Joshi D R
BAR/LM/ 10487Dr. Bandukwala J S
BAR/LM/ 10488Dr. Otia J R
BAR/LM/ 10489Dr. Desai C F
BAR/LM/ 10490Dr. Suresh Kumar M B
BAR/LM/ 10491Dr. Deepak Rathod
BAR/LM/ 10492Dr. Somayajulu D R S
BAR/LM/ 10493Dr. Kekan N L
BAR/LM/ 10494Dr. Singh N L
BAR/LM/ 10495Dr. Nehate A K
BAR/LM/ 10668Dr. Mehta P K
BAR/LM/ 10669Dr. (Ms) Minaxi B Patel
BAR/LM/ 10670Shri. Naresh Patel
BAR/LM/ 11636Dr. Panchal C J
BAR/LM/ 11637Dr. Chakraborty B S
BAR/LM/ 11755Dr. Arun Ramashish Pratap
BAR/LM/ 11850Dr. Mukesh Shashikant Desai
BAR/LM/ 11853Shri. Yogesh Kale
BAR/LM/ 11865Dr. Panchal Harshvadan Ramanlal
BAR/LM/ 11866Dr. Ami Chand Sharma
BAR/LM/ 11867Dr. Sebastian Chacko Kunnapallil
BAR/LM/ 11868Dr. Janardan Prasad Singh
BAR/LM/ 11869Dr. Prafulla K Jha
BAR/LM/ 11870Dr. (Ms.) Talati Mina Kanubhai
BAR/LM/ 11871Dr. Shah D J
BAR/LM/ 11872Dr. Sandipkumar M Vyas
BAR/LM/ 11873Dr. Nandini V Redey
BAR/LM/ 11874Shri. Ashish M Jaituni
BAR/LM/ 11875Dr. Kirit N Lad
BAR/LM/ 11876Shri. Jagdish N Nimavat
BAR/LM/ 11877Shri. Pranav D Vakil
BAR/LM/ 11878Shri. Kamleshkumar G Raval
BAR/LM/ 11879Shri. Mukul Awasthi
BAR/LM/ 11880Shri. Hareshkumar K Patel
BAR/LM/ 11881Shri. Yogeshkumar N Patel
BAR/LM/ 11882Dr. Xavier S F
BAR/LM/ 11883Dr. Pendyala V N S
BAR/LM/ 11946Shri. Chavda N Dusyantsinh
BAR/LM/ 11947Dr. Manish S Gadkari
BAR/LM/ 11994Dr. Soni P H
BAR/LM/ 11995Dr. Bhavaar S R
BAR/LM/ 12159Shri. Shishir Kumar Jha
BAR/LM/ 12229Shri. Dinesh Kumar Kanchan
BAR/LM/ 12230Ms. Mona Pravinkumar Halani
BAR/LM/ 12231Mr. Mohammed Maaroof Ali
BAR/LM/ 12349Dr. Kiran Kumar Guthikonda
2018, IPA