TIFR, since its inception, has been an intellectual powerhouse that is home to the country’s finest scientists and academicians. We take pride in the numerous laurels that TIFR members have won in the past seven decades.

 • 1959 - Komaravolu Chandrasekharan
 • 1968 - Raja Ramanna
 • 1971 - Devendra Lal
 • 1973 - Govind Swarup
 • 1987 - Paranandi Venkata Suryanarayana Rao
 • 2001 - Ashoke Sen
 • 2002 - Ramanath Cowsik
 • 2007 - Thanu Padmanabhan
 • 2010 - Arvind Kumar
 • 2013 - Krishnaswamy VijayRaghavan
 • 2013 - Mustansir Barma
 • 2014 - Ramakrishna Vijayacharya Hosur
 • 2019 - Rohini Madhusudan Godbole
 • 1954 - Homi Jehangir Bhabha
 • 1965 - Jayant Vishnu Narlikar
 • 1968 - Mambillikalathil Govind Kumar Menon
 • 1973 - Raja Ramanna
 • 1975 - Padmanabha Krishnagopala Iyengar
 • 1985 - Bernard Peters
 • 1985 - Bhalchandra Madhav Udgaonkar
 • 1988 - Badanaval Venkatasubba Sreekantan
 • 2009 - Conjeevaram Srirangachari Seshadri
 • 2012 - Madabusi Santanam Raghunathan
 • 2012 - Shashikumar Madhusudan Chitre
 • 2013 - Yash Pal
 • 2013 - Ashoke Sen
 • 1975 - Raja Ramanna
 • 1985 - Mambillikalathil Govind Kumar Menon
 • 2006 - Obaid Siddiqui
 • 2004 - Jayant Vishnu Narlikar
 • 2007 - Ennackal Chandy George Sudarshan
 • 2013 - Yash Pal
 • 1959 - Komaravolu Chandrasekharan
 • 1960 - Mambillikalathil Govind Kumar Menon
 • 1963 - Raja Ramanna
 • 1967 - Devendra Lal
 • 1972 - Govind Swarup
 • 1972 - Conjeevaram Srirangachari Seshadri
 • 1971 - Padmanabha Krishnagopala Iyengar
 • 1972 - Conjeevaram Srirangachari Seshadri
 • 1973 - Virendra Singh
 • 1975 - Mudumbai Seshachalu Narasimhan
 • 1975 - Obaid Siddiqi
 • 1976 - Chanchal Kumar Majumdar
 • 1976 - Ramanuja Vijayaraghavan
 • 1977 - Madabusi Santanam Raghunathan
 • 1978 - Girjesh Govil
 • 1978 - Jayant Vishnu Narlikar
 • 1979 - Sudhanshu Shekhar Jha
 • 1979 - Sundararaman Ramanan
 • 1980 - Ramaiyengar Sridharan
 • 1981 - Shasanka Mohan Roy
 • 1982 - Girish Saran Agrawal
 • 1983 - Samaresh Mitra
 • 1984 - Ramanath Cowsik
 • 1987 - Probir Roy
 • 1987 - Raman Parimala
 • 1987 - Vijay Kumar Kapahi
 • 1989 - Gopal Prasad
 • 1990 - Shrikrishna Gopalrao Dani
 • 1991 - Deepak Dhar
 • 1991 - Deepak Mathur
 • 1991 - Vikram Bhagvandas Mehta
 • 1992 - Vivek Shripad Borkar
 • 1994 - Ashoke Sen
 • 1995 - Mustansir Barma
 • 1996 - Thanu Padmanabhan
 • 1998 - Krishnaswamy Vijayraghavan
 • 1998 - Sumit Ranjan Das
 • 1998 - Subhashis Nag
 • 1998 - Trivandrum Ramakrishnan Ramadas
 • 1999 - Sunil Mukhi
 • 1999 - E. V. Sampathkumaran
 • 2000 - Sriram Rajagopal Ramaswamy
 • 2000 - Jayant Udgaonkar
 • 2001 - Tyakal N.Venkataramana
 • 2002 - Dipendra Prasad
 • 2002 - Mohit Randeria
 • 2003 - Satyajit Mayor
 • 2003 - Vasudevan Srinivas
 • 2003 - Gattamraju Ravindra Kumar
 • 2004 - Sujatha Ramdorai
 • 2005 - Kapil Hari Paranjape
 • 2005 - Sandip Parimal Trivedi
 • 2006 - Atish Shirpad Dabholkar
 • 2006 - Indranil Biswas
 • 2007 - Rama Govindarajan
 • 2007 - Upinder Singh Bhalla
 • 2007 - Yashwant Gupta
 • 2008 - Jaikumar Radhakrishnan
 • 2008 - Srikanth Sastry
 • 2009 - Abhishek Dhar
 • 2009 - Rajesh Gopakumar
 • 2010 - Kalobaran Maiti
 • 2010 - Shubha Tole
 • 2011 - Mahan Maharaj
 • 2011 - Shiraz Naval Minwalla
 • 2013 - Amol Shreerang Dighe
 • 2013 - Eknath Prabhakar Ghate
 • 2013 - Yamuna Krishnan
 • 2014 - Pratap Raychaudhuri
 • 2014 - Roop Mallik
 • 2015 - K. Sandeep
 • 2015 - Mandar Madhukar Deshmukh
 • 2015 - Ritabrata Munshi
 • 2015 - Vidita Ashok Vaidya
 • 2016 - Amalendu Krishna
 • 2017 - Nissim Kanekar
 • 2019 - Shankar Ghosh
 • 2009 - Thanu Padmanabhan
 • 2009 - Ashoke Sen
 • 2009 - Krishnaswami Vijayraghavan
 • 2010 - Sandip Parimal Trivedi
 • 2011 - Sriram Ramaswamy
 • 2012 - Satyajit Mayor
 • 2013 - Shiraz Minwalla
 • 2014 - Shubha Tole
 • 2015 - Mahan Mj
 • 2015 - Gattamraju Ravindra Kumar
 • 2018 - Roop Mallik
 • 2010 - Ennackal Chandy George Sudarshan
 • 2014 - Ashoke Sen
 • 1989 - Ashoke Sen
 • 1993 - Deepak Dhar
 • 1995 - Spenta Rustom Wadia
 • 1997 - Nitin Nitsure
 • 2001 - Tyakal N.Venkataramana
 • 2002 - Mohit Randeria
 • 2006 - Rajesh Gopakumar
 • 2008 - Abhishek Dhar
 • 2010 - Shiraz Naval Minwalla
 • 2019 - Basudeb Dasgupta
 • 2019 - Suvrat Raju
 • 1985 - Ennackal Chandy George Sudarshan
 • 1987 - Mudumbai Seshachalu Narasimhan
 • 1988 - Govind Swarup
 • 1991 - Madabusi Santanam Raghunathan
 • 1994 - Girish Saran Agarwal
 • 1995 - Ramanath Cowsik
 • 1997 - Ashoke Sen
 • 1998 - B. Sriram Shastry
 • 2001 - Sundararaman Ramanan
 • 2002 - Deepak Dhar
 • 2004 - Spenta Rustom Wadia
 • 2005 - Raman Parimala
 • 2007 - Shrikrishna Gopalrao Dani
 • 2008 - Vasudevan Srinivas
 • 2010 - Satyajit Mayor
 • 2010 - Vivek Shripad Borkar
 • 2011 - Thanu Padmanabhan
 • 2013 - Rajesh Gopakumar
 • 2015 - Sandip Parimal Trivedi
 • 2018 - Shiraz Naval Minwalla
 • 2012 - Ashoke Sen
 • 2014 - Shiraz Naval Minwalla
 • 1981 - Mambillikalathil Govind Kumar Menon
 • 1986 - Ennackal Chandy George Sudarshan
 • 1988 - Mudumbai Seshachalu Narasimhan
 • 1988 - Conjeevaram Srirangachari Seshadri
 • 1989 - Jayant Vishnu Narlikar
 • 1991 - Govind Swarup
 • 1994 - Madabusi Santanam Raghunathan
 • 1996 - Girish Saran Agarwal
 • 1996 - Ramanath Cowsik
 • 1998 - Girjesh Govil
 • 1998 - Virendra Singh
 • 1999 - Shashikumar Madhusudan Chitre
 • 1999 - Sudhanshu Shekhar Jha
 • 2001 - Shasanka Mohan Roy
 • 2004 - Ashoke Sen
 • 2006 - Mustansir Barma
 • 2006 - Spenta Rustom Wadia
 • 2008 - Ramakrishna Vijayacharya Hosur
 • 2009 - Shrikrishna Gopalrao Dani
 • 2010 - Krishnaswamy VijayRaghavan
 • 2012 - Thanu Padmanabhan
 • 2012 - Vivek Shripad Borkar
 • 2012 - E. V. Sampathkumaran
 • 2013 - Deepak Mathur
 • 2013 - Jayant Bhalchandra Udgaonkar
 • 2014 - Sunil Mukhi
 • 1941 - Homi Jehangir Bhabha
 • 1970 - Mambillikalathil Govind Kumar Menon
 • 1979 - Devendra Lal
 • 1984 - Obaid Siddiqi
 • 1988 - Conjeevaram Srirangachari Seshadri
 • 1991 - Govind Swarup
 • 1996 - Mudumbai Seshachalu Narasimhan
 • 1998 - Ashoke Sen
 • 2000 - Madabusi Santanam Raghunathan
 • 2008 - Girish Saran Agarwal
 • 2012 - Krishnaswamy VijayRaghavan
 • 2016 - Sriram Rajagopal Ramaswamy
 • 2006 - Spenta Wadia
 • 2006 - Satyajit Mayor
 • 2006 - Krishnaswami Vijayraghavan
 • 2007 - Deepak Dhar
 • 2007 - Ramakrishna Vijayacharya Hosur
 • 2007 - Sriram Ramaswamy
 • 2007 - Jayant Bhalchandra Udgaonkar
 • 2007 - Deepak Mathur
 • 2008 - Navin Singhi
 • 2008 - Tyakal Nanjundiah Venkataramana
 • 2008 - E. V. Sampathkumaran
 • 2010 - Dipendra Prasad
 • 2010 - Basuthkar Jagadeeshwar Rao
 • 2010 - Rajiv Vasantrao Gavai
 • 2010 - Sourendu Gupta
 • 2011 - Gattamraju Ravindra Kumar
 • 2012 - Sandip Parimal Trivedi
 • 2013 - Naba Kumar Mondal
 • 2013 - A. Adimurthi
 • 2014 - Kalobaran Maiti
 • 2015 - Rajesh Gopakumar
 • 2016 - Ramanathan Sowdhamini
 • 2016 - Upinder Bhalla
 • 2019 - Madan Rao
 • 1997 - Jayant Bhalchandra Udgaonkar
 • 1998 - Mohit Randeria
 • 1998 - Dipendra Prasad
 • 1998 - Vasudevan Srinivas
 • 1999 - Debajyoti Choudhury
 • 2001 - Nimish Arun Shah
 • 2002 - Sandip Parimal Trivedi
 • 2003 - Lokesh Chandra Tribedi
 • 2003 - Srikanth Shastry
 • 2003 - Satyajit Mayor
 • 2004 - Debabrata Goswami
 • 2005 - Shubha Tole
 • 2005 - Kalobaran Maiti
 • 2005 - Shiraz Minwalla
 • 2005 - Arvind Nair
 • 2006 - Rajesh Gopakumar
 • 2006 - M Krishnamurty
 • 2006 - Indranil Mazumdar
 • 2007 - G.V.Shivasankar
 • 2008 - Abhishek Dhar
 • 2009 - Amol Shreerang Dighe
 • 2010 - Amalendu Krishna
 • 2011 - Ritabrata Munshi
 • 2011 - Mandar Madhukar Deshmukh
 • 2012 - Ullas Kolthur
 • 2012 - Vikram Tripathi
 • 2012 - Nissim Kanekar
 • 2013 - Sushil Mujumdar
 • 2014 - Poonam Chandra
 • 2016 - Prahlad Harsha
 • 2017 - Suvrat Raju
 • 2019 - Basudeb Dasgupta
 • 2019 - Hariharan Narayanan