Tata Institute of Fundamental Research

Degrees

Student directory

Lab

Postdoctoral Fellow

Ph.D. student

Integrated Ph.D. student

M.Sc. student

BJ Rao

 

 

Mugdha Kulshreshtha

Chatali Khan

Shreya Agarwal

Shalini Verma

Amba Priya Dube

Debadrita Bhattacharya

 

GK Jarori

 

Debanjan Mukherjee

Sneha Dutta

Himanshu Sinha

Aparna Radhakrishnan

Saumya Gupta

Anupama Yadav

Rohini Singh

Aparajita Madhavan

Joshua Miranda

Krishanu Ray

Bhavana Varshney

Samir Gupta

Pankaj Dubey

Swagata Dey

 

Arijit Bhaumik

Yogesh Gadgil

 

 

Maithreyi Narasimha

 

 

Sonia Muliyil

Surat Saravnan

Malini Pramanik

Piyal Taru Dasgupta

 

Amrita Singh

Prakhar P Dixit

Mahendra Sonawane

Shamik Banerjee

Mandar Phatak

Clyde S Pinto

Kirti Gupta

Geetika Chouhan

 

Prateek Arora

Natasha S Lewis

Ameya Khandekar

Sudipta Mukherjee

 

Roop Mallik

Priyanka Rai

Ashim Rai

Pradeep Kumar Barak

Divya Phatak

 

Alok Kumar Dubey

Shampa Singh

Sandhya Koushika

 

 Parul Sood

 

Nikhil Mishra

Madhushree Kamak

Sreelaja Nair

 

 

 

Divya Choubey

Sourav Chatterjee

Shobhona Sharma

Mandar Patgaonkar

 

Suman Kalyan Guha

Sudarshan R

Rucha Tillu

Disha Sengupta

Mudassar Ali Khan

Aditya P Patra

Shubha Tole

Bhavana M

Geeta Godbole

Mallika Chatterjee

 

 

 

 

 

Upasana Maheshwari
Basabdatta Roy

Ullas Kolthur

Sujata Kumari

Arindam Chakraborty

Kushal Banerjee

Himanshu Bhatt

Nitya Mohan

Shaunak Deota

Keya Kulkarni

Vidita Vaidya

Shashaina Fanibunda

Madhavi Pusalkar

Stithapranjya Pati

Minal Jaggar

Ankit Sood

Shreya Ghosh

Basma Fatima

Sourish Mukhopadhyay