Scientific Staff

anilkumar
 • Anil Kumar
 • Phone : 22782410
 • Email :anilk[at]tifr.res.in
 • Location : CG-35
 • Group : Prof S Ramkrishnan
rahman
 • Azizur Rahman
 • Phone : 22782517
 • Email : azizur[at]tifr.res.in
 • Location : WG-05
 • Group :Prof Arnab Bhattacharya
vivas
 • Vivas Bagwe
 • Phone : 22782475
 • Email : vivas[at]tifr.res.in
 • Location : CG-24
 • Group : Prof Pratap Raychaudhuri
rudhir
 • Rudhir Bapat
 • Phone : 22782841
 • Email : rdbapat[at]tifr.res.in
 • Location : AB-93
 • Group : Prof Prof. Thamizhavel A.
devendra
 • Devendra Buddhikot
 • Phone : 2723
 • Email : devendradb
 • Location : CG-27
 • Group : Dr. Shouvik Chatterjee
bhagyashreechalke
 • Bhagyashree Chalke
 • Phone : 2841
 • Email : bachalke[at]tifr.res.in
 • Location : AB-93
 • Group : Prof Thamizhavel A.
manishghag
 • Manish Ghag
 • Phone : 2841
 • Email : mbg[at]tifr.res.in
 • Location : AB-93
 • Group : Prof Thamizhavel A.
smitagohil
 • Smita Gohil
 • Phone : 2776
 • Email : smitagohil[at]tifr.res.in
 • Location : AB-83
 • Group : Prof Shankar Ghosh
maheshgokhale
 • Mahesh Gokhale
 • Phone : 2517
 • Email : mahesh[at]tifr.res.in
 • Location : WG-05
 • Group : Prof Arnab Bhattachrya
iyerkartik
 • Kartik Iyer
 • Phone : 2439
 • Email : iyer[at]tifr.res.in
 • Location : AB-94
 • Group : Prof. Kaloboran Maiti
digambar
 • Digambar Jangade
 • Phone : 2447
 • Email : digambar.jangade[at]tifr.res.in
 • Location : D-329
 • Group : Prof. Mandar Deshmukh
ganeshjangam
 • Ganesh Jangam
 • Phone : 22782680
 • Email : ganesh[at]tifr.res.in
 • Location : AB-72
 • Group : Prof. Thamizhavel A.
john
 • John Jesudasan
 • Phone : 22782475
 • Email : johnj[at]tifr.res.in
 • Location : CG-24
 • Group : Prof. Pratap Raychaudhuri
nilesh
 • Nilesh Kulkarni
 • Phone : 22782723
 • Email : nilesh[at]tifr.res.in
 • Location : CG-27
 • Group : Dr Shouvik Chatterjee
ruta
 • Ruta Kulkarni
 • Phone : 2438
 • Email : ruta[at]tifr.res.in
 • Location : AB-81
 • Group : Prof. Thamizhavel A.
mulaygajendra
 • Gajendra Mulay
 • Phone : 22782633
 • Email : gajendra[at]tifr.res.in
 • Location : C-342
 • Group : Achanta Venugopal
jayesh
 • Jayesh Parmar
 • Phone : 22782125
 • Email : jayp[at]tifr.res.in
 • Location : AB-93
 • Group : Prof. Thamizhavel A.
meghan
 • Meghan Patankar
 • Phone : 22782477
 • Email : meghan[at]tifr.res.in
 • Location : W-105
 • Group : Dr R Vijayaraghavan
amit
 • Amit Shah
 • Phone : 22782854
 • Email : apshah[at]tifr.res.in
 • Location : W-104
 • Group : Prof Arnab Bhattacharya
anit
 • Anit Sane
 • Phone : 22782445
 • Email :anitsane[at]tifr.res.in
 • Location : BB-30
 • Group : Prof Shankar Ghosh
srinivas
 • K Srinivas
 • Phone : 2439
 • Email : shri[at]tifr.res.in
 • Location : AB94
 • Group : Prof. Kalobaran Maiti
sugunakar
 • Vasam Sugunakar
 • Phone : 22782852
 • Email : sugunakarv[at]tifr.res.in
 • Location : W-135
 • Group : Prof Sandip Ghosh
top