Deemed University: Subject Boards

 

BIOLOGY

 

 

CHEMISTRY

 

Sandhya Koushika

-Convener

Deepa Khushalani

-Convener

Rajesh Kumar Ladher

 

Jyotishman Dasgupta

Vatsala Tirumalai

Krishanu Ray

 

A.    Sri Rama Koti

Jagannath Mondal

Ullas S. Kolthur

 

Vaibhav Prabhudesai

Mahendra Sonawane

 

Aprotim Mazumder

Vijay Kumar Krishnamurthy

Vaibhav Prabhudesai

Kalyaneshwar Mandal

Smarajit Karmakar

 

 

Aprotim Mazumder

 

 

Tamal Das

 

 

Jayashree Ratnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTER & SYSTEMS

SCIENCES

 

MATHEMATICS

 

Rahul Vaze

-Convener

Arvind Nair

-Convener

Sandeep K.  Juneja

 

Siddharth Bhattacharya

 

Arkadev Chattopadyay

 

Tanmay Deshpande

 

Prahladh Harsha

 

Sandeep V. Varma

 

Umang Bhaskar

 

K. Sandeep

 

Ramprasad Saptarishi

 

Imran Biswas

Vinod Prabhakaran

Ramprasad Saptarishi

 

Amit Apte

Sreekar Vadlamani

Anand Sawant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYSICS

 

SCIENCE EDUCATION

 

Rudrajyoti Palit

-Convener

Arnab Bhattacharya

- Centre Director

Vaibhav Prabhudesai

 

Sugra I. Chunawala

-         Convenor

Bhaswati Mookerjea

A Thamizhavel

 

Savita Ladage

Ayush Gupta

 

Monoranjan Guchait

 

K. Subramaniam

 

G. Ravindrakumar

 

Anwesh Mazumdar

 

Gautam Mandal

 

Sanjay Chandrasekharan

 

Jayaram Chengalur

 

 

Smarajit Karmakar

 

 

 

Rama Govindarajan

 

 

 

Manoj Puravankara

 

 

 

R. Vijayaraghavan

 

 

 

Gagan Mohanty

 

 

 

Nissim Kanekar

 

 

 

Prasad Perlekar

 

 

 

Ajit Parameswaran

 

 

 

Subrata Pal

 

 

 

Deepa Khushalani

 

 

 

Girish P. Kulkarni

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated March 16, 2022